Go to Top

Engerlingen

Chemische bestrijding van engerlingen is – als de wetgeving het al toestaat! – niet effectief. Bovendien worden nuttige bodembewoners zoals loopkevers en hun larven gedood. Engerlingen van de meeste kevers zijn zeer goed te bestrijden met insectparasitaire nematoden. Insectparasitaire nematoden (ook wel aaltjes genoemd – niet te verwarren met schadelijk plantparasitaire aaltjes) zijn microscopisch kleine aaltjes die in symbiose leven met een bacterie.

Eenmaal in de bodem uitgezet, zoeken ze de larven op en dringen de larven binnen. Binnenin de larve scheiden de nematoden een bacterie af die de larven doodt. In de dode larve ontstaat een nieuwe generatie nematoden die op zoek gaat naar nieuwe larven om ze te infecteren. Insectparasitaire nematoden kunnen niet lang buiten een ‘gastheer’ overleven. Zijn er geen prooien meer, dan sterven de nematoden. Insectparasitaire nematoden komen van origine voor in onze bodem en zijn daarom ook opgenomen in de flora- en faunawet als beschermde bodembewoners. Deze aaltjes zijn ongevaarlijk voor mens, dier, milieu en nuttige insecten. De inzet van insectparasitaire nematoden is een zeer effectieve aanpak ‘aan de bron’.

engerlingen1000

Na het aanbrengen van de nematoden zijn de eerste effecten na een paar dagen tot een week merkbaar. De engerlingen verkleuren en sterven. Het succes van de toepassing van deze biologische bestrijding is afhankelijk van de soort engerling. Het is daarom van groot belang vast te stellen welke soort engerling de schade veroorzaakt. Engerlingen van de rozenkever, junikever en sallandkever vinden we alleen onder graszoden. De engerlingen van andere kevers komen ook voor in andere gewassen. Onderlinge verschillen kunnen alleen met behulp van een specialist op dit gebied vastgesteld worden.